Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Plan pracy Zarządu Koła PZW Wiarus na 2017 r.

L.p.

Termin

Plan posiedzeń

Uwagi

 
1.

 
 
04.01.2017
1. Przygotowanie dokumentacji na Walne  Zgromadzenie
2. Organizacja   Walnego Zgromadzenia w dn. 14.01.2017
3. Sprawy  bieżące
 

2.

 

14.01.2017

 Walne  Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła

 

 
3.
 

 
01.02.2017

1. Analiza dokumentów z  Walnego Zgromadzenia

2. Zapoznanie z pismami  Zarządu Okręgu

3. Sprawy bieżące - personalne

 

 

 
4.

 
01.03.2017

1. Zapoznanie z pismami  Zarządu Okręgu

2. Sprawy personalne

3. Sprawy bieżące

 

 

 
5.

 

 
05.04.2017

1. Zapoznanie z  pismami  ZO
2. Organizacja  Spławikowych  Mistrzostw Koła
3. Sprawy  bieżące
 

 
6.

 

 
10.05.2017

1. Zapoznanie z  pismami  ZO
2. Organizacja zawodów spławikowych dla dzieci
3. Sprawy  bieżące

 

 
7.

 
07.06.2017

1. Zapoznanie z pismami  ZO
2. Organizacja spinningowych mistrzostw Koła
3. Sprawy  bieżące

 

 

8.

 

 
05.07.2017

1. Zapoznanie z  pismami  ZO
2. Organizacja zawodów "Memoriał działaczy Koła"
3. Sprawy  bieżące
 

 
9.

 

 
02.08.2017

1. Zapoznanie  z pismami  ZO
2. Organizacja zawodów dla działaczy Koła - święto  WP
3. Organizacja spinningowych mistrzostw Koła
4. Sprawy  bieżące

 

 
10.

 

 
06.09.2017

1. Zapoznanie z pismami ZO
2. Zawody  o Puchar ZK
3. Sprawy  bieżące

 

 
11.

 

 
04.10.2017

1. Zapoznanie z pismami ZO
2. Rozliczenie finansowe - wnioski
3. Sprawy  bieżące

 

 
12.

 
08.11.2017

1. Zapoznanie  z pismami  ZO
2. Podsumowanie pracy  ZK i wnioski
3. Założenia  do planów na 2018 r.
4. Sprawy  bieżące

 

 
13.

 

 
06.12.2017

1. Zapoznanie z pismami ZO
2. Zatwierdzenie projektów dokumentów  Koła na 2018 r.
3. Sprawy  bieżące
 

       

Porządek  i ilość posiedzeń może ulec zmianie w zależności od potrzeb.

 Posiedzenia ZK wg podanych terminów odbędą się w siedzibie Koła o godz.11.00

                                                                                                  Zarząd  Koła